Hala magazynowa o wymiarach 12x35x5 m - Oferta nr114297 - Oferteo.pl

Hala magazynowa o wymiarach 12x35x5 m


Cena brutto: 244000.00 PLN
do uzgodnienia

Podana cena 244 000,00 zł (brutto) obejmuje:
*przygotowanie kompletnej konstrukcji stalowej pod obudowę płytą warstwową:
*Strefa wiatrowa: I
*Strefa śniegowa: III oraz II
*symetryczna rama portalowa bez okapów, attyk oraz bez poziomych ściągów pomiędzy słupami
*słupy oraz rygle z kształtowników HEA/IPE
*płatwie z profili zimnogiętych typu Z
*rozpiętość ~12 m (mierzona pomiędzy zewnętrznymi skrajnymi krawędziami słupów)
*długość: ~35 m (mierzona pomiędzy zewnętrznymi skrajnymi krawędziami słupów)
*rozstaw ram w kierunku podłużnym ~5 m
*wysokość zewnętrzna słupa ~5 m
*nachylenie połaci dachowej 15°
*mocowanie płyt bezpośrednio do słupów oraz płatwi dachowych
*zabezpieczenia antykorozyjne przez malowanie farbą podkładową i farbą nawierzchniową
*projekt konstrukcyjny (4 egzemplarze) przeznaczony do adaptacji do warunków miejscowych
*transport konstrukcji w odległości do 200 km od siedziby producenta
*montaż konstrukcji stalowej
*obudowanie ścian oraz dachu płytą warstwową PIR gr. 12 cm, rdzeniem poliizocyjan
*obróbki blacharskie oraz zakup i montaż orynnowania

Podana cena nie obejmuje: (pozycje do uzgodnienia)
*wykonania fundamentów
*wykonania posadzek
*zakupu oraz montażu bram oraz świetlików/okien
*wykonania wewnętrznych instalacji (elektryczna oświetleniowa oraz odgromowa)
*wewnętrznej zabudowy/wydzieleń

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Tel. 609-804-762
e-mail: bhpkad@interia.pl
www.bhpkad.eu

Polska
Bartoszyce
BHP KAD Marlena Biernacka
 
 


Liczba wyświetleń strony: 369